Connect with us

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Contact

סגנון פרפר

ג'ונתן מלמד פרפר רגיל ופרפר גלישה (ראה וידאו). שחיינים רבים מוצאים קושי בשליטה בסגנון פרפר, אבל כשהשיטה נכונה ויש רצף למידה, סגנון פרפר לא קשה כמו שרבים חושבים.

תנועות גוף תיקונים

נקודות מפתח:
יציבת גוף ומנח גוף ישר
החשיבות של שרירי הליבה

להישאר קרוב ככל האפשר לקו מים 

 פחות תנועות למעלה ולמטה 

למתוח את הגוף, כל עוד אתה יכול

בעיטה תיקונים

התחל את הבעיטה מאזור החזה והשתמש בגוף ולא לבעוט רק בברכיים 

חשוב לתרגל לבעוט על הגב ולהגביר את קצב הרגליים

חשוב לתרגל לבעוט עם קרש כשהפנים בתוך המים ולנשום כל 3-4 בעיטות

את כל הבעיטות ניתן לעשות עם או בלי סנפירים

תיזמון

לעבוד על הנשימה כך שתחילת הנשימה כשהידיים מתחת לסנטר ולסיים בסוף הגריפה.

השתמש בגוף, לא רק בברכיים בכדי לבעוט

להפסיק את ההרגל של בעיטות גדולות כמו לוויתן

יש להביט למעלה כדי לנשום.

במקום להעלות את המרפקים להחזיר את הידיים, יש להישאר רגוע ולסיים את הגריפה