top of page

הסבר מפורט על אימוני CSS

( מהירות שחייה קריטית )

Swimming Laps

מהי בדיוק מהירות "סף חומצת החלב"? 

זוהי רמת האינטנסיביות שבה אתם מסוגלים לשחות למרחק 1.5 קילומטר ומעלה. אם תחרגו מסף זה למשך זמן ממושך מדי תחושו בהשפעה של חומצת החלב המצטברת בשרירים, וזה יתבטא בכאב ובעייפות. ניתן לאמן את הגוף להיות יעיל יותר בכל הקשור בהפקת אנרגיה לשרירים וכמו כן להפחית את הצטברות חומצת החלב בשרירים.  

אנשים רבים מתאמנים באימונים הכוללים הפסקות: למשל, שחייה לאורך 200 מטרים לפי 3:30. במילים אחרות, אם השחיין משלים את 200 המטרים ב- 3:00, הוא זוכה ל- 30 שניות מנוחה לצורך התאוששות. שיטה זו משמשת לעיתים קרובות בהתניה למשחים של 100 או 200 מטרים. אולם, ניתן לשחות משחי 200 מטרים שונים במהירויות שונות – כל עוד הבסיס הוא 3:30.

האימון בשיטת CSS

הורדת קצב האימון בצורה שמאפשרת התאוששות מהירה יותר, כך שניתן לשמור על קצב מהיר לאורך יותר זמן

עבור שחיינים למרחקים ארוכים - ובכלל זה שחייני מים פתוחים ומתאמני טריאתלון - קיים גורם פיזיולוגי אחד חשוב במיוחד: סף חומצת החלב שלכם. אם תצליחו לשפר את מהירות סף חומצת החלב שלכם, תשתפר גם המהירות שלכם במקצה.

Triatholon Swimmers
Swimming Pool
במהלך עבודתי כמאמן הייתי עד להבדלים של למעלה מ- 20 שניות בין קצב השחייה ב- 100 המטרים הראשונים של משחה 400 מטרים לקצב השחייה ב- 100 המטרים האחרונים. זה לא שונה מריצת 10 קילומטרים – רוב האצנים מודעים ליכולות שלהם וקובעים את הקצב בהתאם להן. נסו לרוץ את 2 הקילומטרים הראשונים במרוץ 10 קילומטר בקצב מהיר מאוד, וראו איך זה משפיע על היכולת שלכם בהמשך.
אימון CSS מאפשר לשחיין להימנע מכך באמצעות הפיכתו למודע לקצב ה- CSS שלו והדרכת השחיין כיצד לשחות באותו הקצב, בצורה יציבה, לאורך כל המשחה.

מרחקים ארוכים יותר מצריכים גישה שונה וכאן נחשפת האפקטיביות של אימוני CSS.

אם תוצאת ה- CSS שלכם ידועה לכם, יש לכם ודאי מושג טוב מאוד לגבי הקצב שעליו אתם מסוגלים לשמור במרחקים ארוכים יותר – המטרה היא להתאמן כאשר אתם מודעים לקצב שלכם ומסוגלים לשמור עליו.

אם אתם מנצלים את כל האנרגיה שלכם ב- 300 או 400 המטרים הראשונים של המשחה, תיוותרו ללא אנרגיה. זוהי תופעה החוזרת על עצמה באימונים – שחיינים מתחילים את המשחה בקצב מהיר מדי ולא נותר בהם כוח להשלים את המשחה בצורה אפקטיבית.

gavi-profile_edited.png
bottom of page