Connect with us

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Contact

סגנון חתירה

סגנון החתירה הוא סגנון המהיר ביותר מתוך 4 סגנונות השחייה. סגנון החתירה מציע 3 סוגי טכניקה - 1: כשהכוח מגיע מתנועת אגן., 2: כשהכוח מגיע מתנועת הכתף.  3: כשהכוח מגיע מתנועת הגוף. הטכניקה שתבחר תלויה בעיקר במרחק שתבחר לשחות. לדוגמה, שחייני מים פתוחים משתמשים בסגנון שחייה שבוא הכוח מגיע מהאגן כדי לנצל את סיבוב הגוף ולפרוס את עומס העבודה לפרקי זמן ארוכים יותר.

תנועות גוף

נקודות מפתח:
יציבת גוף ומנח גוף ישר

להשתמש בשרירי הליבה לאיזון וסיבוב. תדמיינו לעצמכם קו ישר שעובר מתוך החלק העליון של הראש עד הרגליים

יש להוביל עם החלק העליון של הראש

ולרכוב על פני המים

נקודות חשובות תיקונים

דגש על לשחות "רביע הקדמי" - משקל קדימה

אצבעות כלפי מטה- לעזור לשמור על על מרפק גבוה ולמנוע הצלבת ידיים.

הגריפה מסתיימת בירכיים או מעט אחרי

המרפק מוביל את תנועת ההתאוששות ללא

השמת דגש על ה "רביע הקדמי" - משקל קדימה הדגשה של סיום הגריפה