top of page
Professional Swimmer

קצב

מדוע חשוב לשמר קצב קבוע לאורך כל המשחה?

Swimmer

מדוע חשוב לשמר קצב קבוע לאורך כל המשחה?
מדוע 80% מאתנו לא מצליחים לממש את יכולתנו כשהמרחקים מתארכים ?
התשובה לכך פשוטה: מודעות לקצב שחיה קבוע.

אם מביטים בזמנים של מקטעי 100 מ'  ב-400 חתירה  מ' של חברי הקבוצה שלנו, כמעט ללא יוצא מהכלל כולם מאופיינים בשונות גבוהה. יצר התחרות מתעורר מיד בתחילת המשחה וגורם לנו לשחות מהר מידי בהתחלה ובכך אנו מכשילים את עצמינו.

דוגמא אופיינית לכך היא אדם שפירא. אדם רצה לשפר את הזמן שלו ב-400 ובא לשאול בעצתי. אדם פתח ב 100 הראשונה בקצב של 1:29 אבל את ה–300 הנותרים שחה בקצב של 1:47 למאה.

bottom of page