top of page
Swimming Pool

שירותי אימון

מתחילים - השיטה פשוטה, קלה ומיועדת לכולם בפרט למי שאינו יודע לשחות חתירה

ירוק - למי נוח במים אך צריך להדרכה

כתום - יכול לשחות אך צריך שיפור

כחול - מיועד לשחיינים מתקדמים יותר המעוניינים לפתח בטכניקה ולהגביר את

מהירותם

מקום שיעורים הם במודיעין ורמת גן

תקנון

גיונתן סלבי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את לוח זמנים או פעמים כנדרש שלה, לבטל שיעורים בגלל התנהגות לא תקינה, חסרת אחריות , או בשל אי תשלום

.

אלא אם כן צוין אחרת כל הצעה היא ניתוח וידאו יחיד - לסגנון יחיד

זוהי אחריותו של הלקוח לעקוב אחרי ההוראות של גיונתן

ולתרגל את התרגילים נכון כנדרש

:

כל חבילה שחייה להסתיים בתוך 6 חודשים מתאריך ההתחלה או להפסיד את התשלום

שיעור אימון פרטי בודד ליחיד מתאמן בודד - 200 ש"ח לשיעור

מתחילים ☜ קורס רבעון הקדמי: ☜ קבוצה של  4-6: כולל 8 שיעורים , 45 דקות פעם בשבוע - 1,380 ש"ח

ירוק/כתום/כחול ☜ חבילה 6 שיעורים אימון פרטי ליחיד  מתאמן בודד (כולל ניתוח וידאו אחד ) - 1,120 ש"ח

ניתוח וידאו מקוצר ☜ צילום השחיין תוך כדי שחייה ממספר זויות במים ומחוץ למים ובהמשך - קבלה ניתוח מפורט של השחייה - 350 ש"ח

סגול ☜ חבילת שחייה סקייפ: חבילת שיעורי שחייה ממרחק ארוך (או צפון או דרום המדינה) כולל ניתוח וידאו ושיעור אימון פרטי ליחיד מתאמן בודד + 2 פגישות סקייפ - 650 ש"ח

שיעור זינוק : שיעור של שעה על התנוחה הנכונה והשימוש בכוחות מניעים בתחילת השחיה - 320 ש"ח

שיעור פניות (קיפר) : שיעור של שעה. להוריד שניות מהזמנים הכי טובים שלך עם טכניקת סיבוב מהירה - 320 ש"ח

שיעור תת ממי: שיעור של שעה. בעיטות דולפין מתחת למים

הידועות גם כסגנון החמישי - 320 ש"ח

 

* כל המחירים כולל כניסה לבריכה

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
bottom of page