top of page

סיבים איטיים  סיבים מהירים

Runner

האם יש לכם אחוז גבוה יותר של סיבי שריר איטיים או של סיבי שריר מהירים?

(?ואיך יודעים את התשובה)

התאמנתם עם קבוצת ה'מאסטר סווים' שלכם למעלה משנה. זה כיף אמיתי. אתם נהנים מהחברה ומחדוות האימונים – אך אינכם רואים שיפור במהירות השחייה..

נשמע מוכר?

אוקי, אני עומד לגלות לכם סוד קטן – ייתכן שאתם מתאמנים בצורה הלא נכונה.

גופינו בנוי מסוגים שונים של סיבי שריר הנחלקים על-פי מהירות, כושר התכווצות וסיבולת. כשבוחנים את הנושא לעומק, ניתן לסווג את סיבי השריר לאחד משלושה סוגים עיקריים:

  1. סיבים איטיים – חמצון (שימוש בחמצן כמקור האנרגיה העיקרי).

  2. סיבים מהירים – גליקוליטים וחמצון גבוה (פועלים בתחום שבין הסף האירובי והאנאירובי).

  3. סיבים מהירים – גליקוליטים.

במילים אחרות, יש לנו סיבים מהירים, סיבים איטיים וסיבים "הפיכים". הסיבים ה"הפיכים" הם כמתואר בסעיף 2 לעיל.

LEARN MORE
Couple Running

משמעות ההגדרה "הפיכים" היא שהשריר מגיב על-פי אופי האימון ומשנה את יכולותיו באופן כימי באותו הכיוון. סיבי שריר אלו מאופיינים במהירות גבוהה, הפקת כוח בינונית והתעייפות איטית. לרבים מהשחיינים המצטיינים יש אחוז גבוה ביותר של סיבים מסוג זה.

לסוג הסיב השפעה רבה על אימון השחייה – אם אתם מבצעים את סוג האימון הלא נכון עבורכם, אתם עלולים לאמן את שרירי ה"ביניים" הללו בצורה שאינה מתאימה לכם. 

אדם בעל אחוז גבוה של סיבים איטיים האמור להתאמן באימוני שחייה למרחק ומתאמן במשחים קצרים ומהירים יגרום לכך שהסיבים יסתגלו לאימון מסוג זה – יהיה שיפור במהירות אך הפחתה ביכולות הסיבים האיטיים או ביכולות האירוביות. 

ולהיפך, אתלט בעל אחוז גבוה של סיבים מהירים שמתאמן במשחים ארוכים ואטיים, יגרום לכך שחלק מהסיבים ה"הפיכים" יסתגלו לסוג האימון הזה וחלק מפוטנציאל המהירות שלו ייעלם. 

מפגשי 'מאסטר סווים' מיועדים למתאמני טריאתלון, שחייני מים פתוחים ושחיינים למרחקים ארוכים. המפגשים מתוכננים באופן אשר מעודד הסתגלות של הסיבים ה"הפיכים" לאירועי סיבולת.  

ובכן, לאור כל זאת, האם אתם באמת מתאמנים על-פי השיטה הנכונה לכם?
bottom of page